Wednesday, October 4, 2017

143. ĐINH CƯỜNG Ngày đông đá

Scibilia, 23.1.2016, photo by PCHNgày đông đá cành trong hàng giọt đọng
cứ thử đặt tên là hoa-trong-veo

hoa-trong-veo nở đầy rừng trĩu nặng
có cành cây gãy rạp xuống bên hồ

con chim đỏ không thấy về bay nhảy
đàn chim di trốn rét suốt mùa đông

suốt mùa đông giá vẽ đứng trông buồn
bức tranh cũ từ năm mươi năm trước [1]

màu thời gian như phủ lớp xanh rêu
sao hoa-trong-veo như hoa nước mắt

ngày đông đá người không đi bộ được
chiều ngồi chờ nghe tiếng còi tàu qua …
  
Virginia, Feb. 5, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

[*] Bức tranh thiếu nữ vẽ năm 1965 treo ở cà phê Tùng - Đàlạt …


Đinh Cường ngồi dưới bức tranh
treo ở cà phê Tùng Đà Lạt (2010)

Đinh Cường, THIẾU NỮ, oil on canvas, 80cm x 100cm, 1965

Chim đỏ, photo by Duyên, Michigan, 2014