Sunday, October 8, 2017

148. Thơ LÊ VĂN TRUNG Cho dẫu mười năm hay trăm năm

Photo by PCH - Thung lũng Fox, tháng 6.2017


Giả sử mười năm ta trở lại
Áo xưa còn trắng cuối sân trường?
Hay màu áo đã vàng hoa cúc?
Hay môi tường vi đã tỏa hương?

Giả sử mười năm ta trở lại
Trăng xưa vành vạnh một khuôn rằm
Đường mơ vang bước hồng chim sáo
Không biết tình xưa đã chớm xuân?

Giả sử mười năm ta trở lại
Tóc người chưa rẽ lệch đường ngôi
Đóa quỳnh hàm tiếu đêm thơm ngọc
Chưa nở vì hoa thương nhớ ai

Giả sử ta về không hẹn trước
Đường rêu vườn cũ nhớ ta chăng?
Và mắt tình xưa nhòa lệ ướt
Và áo tình xưa có thắm vàng???

Giả sử , không về , dù trăm năm
Em ơi đừng khuyết vội , đêm rằm
Để nghe tình ái từng cơn mộng
Thiên cổ vì thơ mà ngát hương.


Lê Văn Trung