Wednesday, November 22, 2017

223. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Nguyễn Diệu Đoan Trang, sơn dầu trên bố, 18" X 24", thực hiện năm 2016


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Nguyễn Diệu Đoan Trang
sơn dầu trên bố,  20" X 24", thực hiện năm 2016

Người và Tranh - Nguyễn Diệu Đoan Trang, chị An, Trương Vũ, Phạm Nhuận
photo by Phạm Cao Hoàng, Maryland, 19 November 2017

PHỤNG VŨ
Bài sáo nổi tiếng do nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa sáng tác.

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Nguyễn Diệu Đoan Trang trình tấu khúc Phụng Vũ:


Trong ảnh: Nguyễn Diệu Đoan Trang
Photo by Phạm Cao Hoàng. Maryland, 19 November 2017
(Nguyễn Diệu Đoan Trang là trưởng nữ của nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa)