Saturday, November 18, 2017

216. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Duyên, sơn dầu trên bố, 18" X 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh

TRƯƠNG VŨ

Chân dung Duyên, sơn dầu trên bố,  18" X 24", thực hiện tháng 10.2017

Họa sĩ và nhân vật, photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, October 17, 2017, 
hoàn tất 18.11.2017THÀ NHƯ
GIỌT MƯA

Thơ:  Nguyễn Tất Nhiên • Phạm Duy phổ nhạc
Ca sĩ: Duy Quang

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe:


Trong ảnh: DUYÊN – Photo by Phạm Cao Hoàng. Virginia, 17 October 2017