Sunday, December 10, 2017

249. Thơ LÊ VĂN TRUNG Thôi em cứ là dòng sông

Phong cảnh đập Đồng Cam (Phú Yên) - Photo by PCH, 28.9.2017


Giá như em là dòng sông
Có nghe được nỗi bềnh bồng thuyền tôi
Có nghe tiếng lở tiếng bồi
Lau xưa trắng bãi chưa nguôi nỗi chờ

Giá như em là câu thơ
Một hôm vàng giữa cơn mơ ái tình
Nở cho tôi một ĐÓA QUỲNH
Mùi hương ngà ngọc còn nguyên, trắng ngần

Giá còn trong cõi trăm năm
Em thiên thu một nụ rằm đài trang
Môi tình nồng đóa thanh tân
Ươm từ men nhụy ngực trầm ngát hương

Thôi em cứ là dòng sông
Để nghe tôi chảy bềnh bồng trong mơ.


Lê Văn Trung