Tuesday, December 12, 2017

254. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Thanh long, sơn dầu trên bố, 24" x 36", 2012


tranh
trương thị thịnh

Thanh long, sơn dầu trên bố, 24" x 36",  2012