Saturday, December 30, 2017

304. Thơ LÊ VĂN TRUNG Chén rượu hoàng hôn

Ảnh: Google image


Thà ví đời ta như cây cỏ
Sống giữa đất trời như cỏ cây
Hề ta chẳng là tên hàn sĩ
Lòng ta là một ly rượu đầy

Ta rót mời em vài chén rượu
Hãy uống cùng ta dăm nỗi buồn
Tay gỏ vào mây mà lệ ướt
Tay ôm tràn gió mà mưa tuôn

Có nghĩ vì nhau mà nâng chén
Có nhớ gì nhau mà uống say
Thiên hạ đã bao mùa ly loạn
Ta với em còn tay trắng tay

Em kể đời ta như chuyện kể
Câu chuyện buồn của kẻ hát rong
Tay gỏ vào tim ta chảy máu
Ta gỏ vào tình ta long đong

Năm mươi năm xuôi ngược phí hoài
Trăm năm đành thôi như mây bay
Ta uống hoàng hôn ngày bóng xế
Nước mắt người hay gịot rượu cay ?

Lê Văn Trung