Wednesday, January 3, 2018

314. Thơ ĐINH CƯỜNG Đứa trẻ miền đất đỏ

Trong ảnh: Đinh Cường - Photo by PCH, 8 May 2014


Mùa này hoa cao su nở trắng
trên những chóp cây cao vút
những con đường nhỏ sâu hút
bóng đứa trẻ đi. lốm đốm nắng

bóng đứa trẻ đi không có bạn
Terre Rouge- Quản Lợi
Thủ Dầu Một ngày xưa
những chiều mưa như thác lũ

kéo theo những cành củi mục
đứa trẻ chạy theo con nuớc lũ
vớt một cành củi mục
cắm giữa dòng nước chảy siết

tại sao trưa nằm đọc thơ dịch
Thân Trọng Sơn - Lãng du miền đất lạ
lại nhớ hoa trên rừng cao su
nhớ Dì Xơ của tôi

chỉ còn cây thánh giá ở ngã tư đường
một vòng hoa xa cúc như chiếc tổ không có chim non
trên vai Chúa Ki-tô
và làn sương như lời báng bổ giữa đám lau lách [1]

một ngày giữa tuần
và cơn mưa chiều sẽ tới
khép lại cánh cửa sổ nhỏ
nhớ Dì Xơ trên Miền Đất Đỏ
nhớ đứa trẻ.và hoa rừng cao su nở trắng …

Virginia, July 15, 2015
Đinh Cường
(1939-2016)
[1]  năm 1934 -  thơ Jaroslav Seifert  -  Lãng du miền đất lạ, trang 85 


Để nhớ Dì Sơ trên miền Đất Đỏ
sơn dầu trên giấy – đinhcường – July 15, 2015