Saturday, January 6, 2018

319. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Không đề

Photo by PCH - Fox Valley, 2016


đêm nay tôi thắp trong đầu mình
một câu thơ
câu thơ cháy tan cả giấc mộng
rồi chết đi
bằng vận tốc
giấc mơ.

đêm nay tôi đốt dưới đáy tim mình
một cây nhang
nén nhang
im và cháy
sau khuôn mặt có màu buồn của khói
khói nhang
rụng
bằng vận tốc thời gian .

đêm nay
có ai vừa đun trong hồn tôi
một ký ức
tôi nhìn
tiếng im rơi của nó
vuột qua vốc tay
bằng vận tốc
một đời người . 

ĐINH TRƯỜNG CHINH
January 6, 2017


CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG, Đinh Trường Chinh vẽ theo trí nhớ, 1.2018