Sunday, January 7, 2018

322. Thơ TRẦN THỊ NGUYỆT MAI Nhớ anh

Ảnh: Google image


Vẫn y nguyên như thuở nào
Bạn bè lưu luyến đến chào anh đi
Làm sao giấu được trên mi
Giọt lệ thầm buổi chia ly muôn trùng?

Đưa người qua bên kia sông
Biết rằng “thành, trụ, hoại, không” đây mà
Gần nhau rồi sẽ lìa xa
Nhưng xa lại đã mang ta về gần…
Anh là keo gắn tình thân *
Nên ôm nhau ngỡ bâng khuâng tiễn người **
Anh đi xa hai năm rồi
Mà trong tâm tưởng mọi người có anh…

Trần Thị Nguyệt Mai
January 6, 2018
* Lấy từ ý của nhà thơ Phạm Cao Hoàng
** Lấy từ ý của nhà văn Trần Hoài Thư