Sunday, January 7, 2018

324. ĐINH TRƯỜNG GIANG thỏa lòng cho sóng cuốn đi xa

NIỆM - Origami (Nghệ thuật xếp giấy) - Đinh Trường Giang


Những vệt màu loang
để nhớ
ngày
cuối tháng 9
gia đình đưa tro cốt ba tôi ra biển

thuyền nhỏ
sóng lớn
ra khơi mới thấy mình bé nhỏ
sóng nhồi từng cơn
tự dưng liên tưởng đến
những người vượt biển
phận người Việt long đong

(ba tôi
cũng là người vẽ
những ngày tháng
xa quê hương bè bạn)

giữa bao la trời biển
chúng tôi thả tro bay theo gió
rải theo ít cánh hoa hồng khô
có những cánh hoa vườn nhà
rừng Natick

tôi nghĩ
ba tôi
người của bạn bè
và những chuyến đi
đã thỏa lòng
cho sóng cuốn đi xa

cùng gió
cùng mây
và những cánh chim biển

***

thuyền vào bờ
mẹ tôi mệt
vịn tay cháu mà đi
bà rơm rớm
bảo mới ngày nào ẵm cháu trên tay
vậy mà…

Ngày tháng nào đã ra đi

Ra khơi
mới thấy mình bé nhỏ
hẹn ngày nào
về với bao la…

đinh trường giang

Thỏa lòng cho sóng cuốn đi xa
tranh màu nước của đinhtrườnggiang 2017