Tuesday, January 9, 2018

331. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Yêu Ai Trong Cõi Ta Bà

Ảnh: Google image


(Như một lời đáp lại bài thơ “bí hiểm” Tam Muội Hỏa 
của thiền sư thi sĩ Phạm Nhuận)

Làm sao buộc tơ trời mây trắng
Làm sao giữ đời mây thênh thang
Ta lơ ngơ kiếp bụi hồng gội nắng
Trong thinh không đâu chút bóng ân cần

Người bỏ ta lên núi hát tình sầu
Bụi bay vần vũ ta đi khắp
Người ta lịch sự chào khanh tướng
Đâu biết ta chờ câu yêu thương

Hề đất hề trời có ta đây
Đâu ai tử tế mời ta ngồi
Thôi ta cứ đứng mà chơi vậy
Đời chỉ mình ta thương ta thôi

Làm sao biết tâm bốc thành đám khói
Ta kẻ phàm trần nghiệp chướng u mê
Ngồi thiền định mà lửa tình bốc hỏa
Nói chi đốt tam muội thành tro than

Vì yêu anh nên trầm luân một cõi
Anh trở về hồn ma ám trong ta
Lửa tam muội cháy trong lòng sân hận
Còn sân hận là còn yêu âm thầm.

Nguyễn Thị Thanh Bình