Tuesday, January 9, 2018

332. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Vào giêng

Tuyết vừa tan, photo by PCH, Scibilia, 9 January, 2018


Tôi ở bên ni trời viễn biệt 
Em xa. Xa ngái tận phương trời 
Ở đây tuyết trắng giăng mờ ngõ
Tháng giêng em và tôi hai nơi 

Nơi quê nhà trời đã vào xuân 
Em nơi nào, Sài Gòn, Qui Nhơn? 
Tôi qua Nữu Ước trời không độ 
Khuấy cốc cà phê đặc nỗi buồn 

Em nơi nào, nắng có vàng không? 
Cho tôi về thăm lại Ban Đông
Những đồi hoa tím, đồi sim tím 
Tím theo từng cây số nhớ nhung 

Em nơi nào, chim én về không? 
Trời quê hương lúa trổ đòng đòng 
Cho tôi nhớ lại mùa xuân cũ 
Em đã theo đời tôi ruổi rong 

Em nơi nào, hương sứ còn vương? 
Tôi có người yêu đẹp lạ thường 
Đêm tối miền cao trời thấp lại 
Muôn sao trời cũng chụm yêu thương 

Em nơi nào, rừng có lao xao? 
Trời mù sương, bóng em gầy hao 
Tôi đi để lại người em nhỏ 
Giữa rừng hoa quì vàng chiêm bao 

Xin em hãy lại căn nhà cũ 
Giúp mẹ tôi lau màng nhện giăng 
Cố thử xem giùm trong một xó 
Đôi giày há mõm thuở thanh xuân 

Xem thử trong giày còn hạt cát 
Của những ngày tôi lội thăm em 
Xem thử đế giày còn bẹt gót 
Của những ngày gian khổ lênh đênh 

Em nơi nào,  ở nơi nào nhỉ 
Trời đã giêng rồi, em biết không 
Tôi qua Nữu Uớc trời không độ 
Gọi cốc cà phê, sưởi nỗi lòng 

Sưởi thêm nỗi nhớ trùng trùng 
Tìm đâu hương cũ giữa dòng viễn khơi 

Trần Hoài Thư

Con suối đóng băng, photo by PCH, Scibilia, 9 January 2018