Wednesday, January 17, 2018

352. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Tuổi hoang đường

Chân dung Trần Hoài Thư - dinhcuongỞ tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo  đỏ áo xanh
Để bù thời trẻ thanh xuân
 chỉ  thấy toàn áo  quan  áo kẻm

Ở tuổi già
người ta thường tìm nơi không khí trong lành
Nghỉ ngơi chờ ngày lấp đất
Còn tôi
Tôi  cứ lu bu hít bụi thời gian trốn mất
Khi  đất lấp rồi,
buồn lắm phải không ?


Trần Hoài Thư