Wednesday, January 24, 2018

372. Thơ ĐINH CƯỜNG Tiếng gà khuya tiễn đưa bạn về lại Sài Gòn


Ảnh PCH - Scibilia, November 12, 2015


Thức dậy. còn mơ  dụi mắt xem
gà khuya sao lại gáy bên thềm
thì ra tiếng của cành bông sứ rụng
tưởng sớm mai.  gà gáy ở quê

sớm mai gà gáy. mùi rơm r
sương ướt cành tre như ngủ say
có ai về ngang qua quê ngoại
cho tôi gởi lời thăm một bến sông

bạn sắp về.  Elena - Trương Văn Dân
Nguyên Minh sắp từ giả người tình
San José thung lũng hoa vàng ấy
bạn có đem về theo chuyến bay đêm

bạn có đem về những ngày vui Virginia
nửa khuya thức dậy nhớ canh gà
gáy sang canh khác. bạn xa nhau rồi
khóc đi Elena. như mới còn ngồi bên nhau…


Virginia   Nov  13 2015
Đinh Cường
(1939-2016)

Elena  Nguyên Minh  Trương Văn Dân  Đoàn Văn Khánh  Nguyễn Minh Nữu
 (Ảnh PCH - Maryland, October 2015)