Monday, February 5, 2018

394. Thơ HÀ THÚC SINH Gió xưa

Ảnh: Google image


Len lách nhiêu rồi lối thế gian
Hết xuân đến hạ lại thu đông
Khi cao hú giữa trời mây chuyển
Lúc xuống đầm sâu nước lạnh lùng

Vẫn không biết được nó từ đâu
Bụng dạ ra sao xác thế nào
Ý đất vùng lên do cách cảm
Hay từ thiên định lúc thần giao

Chúa ơi đoán định sao ra được
Có thấy gì đâu chỗ đầu đuôi
Có thấy gì đâu buồn khép mắt
Hay khi bừng dậy lúc lòng vui

Chiều nay cố quận ngồi thương tưởng
Nhấp chén cô đơn nắng đến mùa
Vừa thoáng vi vu mình đã hiểu
Chao ôi nó đó gió ngày xưa

HÀ THÚC SINH
Tháng 2.2018