Saturday, February 10, 2018

404. Thơ HÀ THÚC SINH Xuân Hương

Hoa cúc - Nguồn: zing.vn


Hôm nay trời đất ngày đầu
Xuyến xao bướm gấm nôn nao cúc vàng
Gái nằm gió cọ tấm thân
Mơn man tình áo nồng nàn ý da
Giậu thưa thỉnh thoảng gió qua
Đem hương tới tận cụ già mới hưu
Hôm nay kết thúc buổi chiều
Nằm mơ thấy lại rất nhiều ngày xưa

HÀ THÚC SINH
2-2018