Monday, February 19, 2018

426. Thơ NGUYỄN TƯỜNG GIANG Về Đà Lạt thăm chốn cũ

Ảnh PCH - Đà Lạt, 14.9.2017


đồi quanh co lối nhỏ
bát ngát hương cỏ tranh
áo em bay trong gió
chân trời đỏ hơi son

đường đi lên nhà em
dốc cao hoa quỳ nở
chiều lạnh dưới làn da
chút đời em ấp ủ

tôi qua đó tần ngần
ngắt một bông cúc dại
để lại trái tim khô
một linh hồn đã mất

hôm nay về chốn cũ
vẫn những bông quỳ xưa
đường lên cao dốc nhỏ
tôi đứng nhìn ngẩn ngơ

nhà em không còn đó
biết tìm đâu bây giờ

tặng người xưa

nguyễn tường giang