Wednesday, February 21, 2018

428. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Một ngày với bạn bè xa

Nguyễn Dương Quang (hàng ngồi, thứ tư, từ trái) cùng bạn bè Phan Rí năm 1970


• Gửi các bạn Phan Thiết, Phan Rí, Chợ Lầu 

Vẫy tay Phan Rí, leo xe ngựa
lóc cóc đường trưa nẻo Chợ Lầu
này nhỏ, thôi đừng roi cương nữa
cho ngựa phiêu bồng với bọn tau

Mùa hạ cầu Nam hâm hấp nước
thương con cá nhỏ quẫy trời xa
ta cũng có nhiều khi tù túng
vắng bạn bè lạnh buốt xương da

Trưa nay hạ hay sáng mùa xuân?
ngả nghiêng mươi đứa loạn mươi vần
vần tục, vần thanh, vần xuôi, ngược
nhạc thơ cuồn cuộn gió thênh thang

Ngựa, tai bốc nhạc phi lớp lớp
ngựa, mắt say thơ kiệu dật dờ
trời trưa sướng khoái xanh biêng biếc
đất nắng phiêu diêu hồng lơ thơ

Có người vợ trẻ ngưng buôn bán
đếm bạn chồng đo mực nồi cơm
đất chưa kín chiếu đàn sôi tiếng,
thơ cũng bùng lên đợi đế Nùng

Thơ chảy trăm sông rừng ghé biển,
nhạc lồng mây nước đất bên trời
ta mải mê giữa vòng bè bạn
ôm đàn ràn rụa khúc đời trôi

Chiều chưa? giọt nắng vơi đầu núi
ngày vui trôi nước chảy qua cầu
bốn hướng đàn chim xa lác đác
bao giờ? đâu biết? mãi thương nhau.

Nguyễn Dương Quang
1990