Thursday, February 22, 2018

430. Thơ NGUYỄN TƯỜNG GIANG Cuối đời

Tuyết đóng băng trên sông Potomac - Nguồn: Blog Frivolo


tôi mỗi ngày
             thở một chút
                    rượu thơm
ngày êm vắng
               đêm tàn
                     mưa bất tận
co quắp lòng em
               tượng hình thai nhi
                        vú mẹ
xót xa đời vấy bẩn
                 thơ ngây tròn tiếng khóc
                             trẻ thơ
còn gì đâu, cười lạc hình
               mộng xanh ngời tóc bạc
                                 trắng rừng lau

giờ biết về đâu…
  
mồng hai mậu tuất
nguyễn tường giang