Thursday, March 1, 2018

448. UỐNG RƯỢU Ở QUÊ NGƯỜI Photo by Phạm Cao Hoàng

Uống rượu ở quê người, photo by Phạm Cao Hoàng, 6.2015
(Ảnh được tạo từ một bụi cây cao ở Thung Lũng Fox, Virginia)