Thursday, March 8, 2018

462. Tranh TRƯƠNG VŨ 1.Hoàng hạ 2.Lửa hồng trong tuyết giá 3.Hoàng hôn trên bờ sông 4.Gặp bạn bè trên chiến trường xưa 5.Huyễn mộng

Tranh
TRƯƠNG VŨ

1.   Hoàng hạsơn dầu trên bố, 30" X 24", 2014

2.   Lửa hồng trong tuyết giásơn dầu trên bố, 40" X 30", 2015

3.   Hoàng hôn trên bờ sôngsơn dầu trên bố,  24" X 30", 2012

4.   Gặp bạn bè trên chiến trường xưasơn dầu trên bố, 18" X 24", 2008


5.   Huyễn mộngsơn dầu trên bố 24" X 30", 2012