Friday, March 16, 2018

475. Thơ HÀ THÚC SINH Viên sỏi bên sông

Photo courtesy of Secret Landscapes

  
Phía trước bay lên có núi thiêng
Chim ơi cất cánh một đêm thêm
Thôi xin dừng lại không bay nữa
Mù mịt người ơi chẳng muốn tìm

Biển rộng sông dài suốt một đời
Chim ơi thêm chút trọn đầy vơi
Thôi xin dừng lại không bay nữa
Vì biết bao giờ thực đến nơi

Đã mỏi từ sâu thẳm kiếp chim
Ngoái nhìn hãi lắm những cơn điên
Nghiệm ra mới thấy ồ là thế
Có đáng gì đâu cái chỗ mình

Đó sỏi một viên ở mé sông
Lá vàng một chiếc ở trong rừng
Người xưa bỏ lại bao nhiêu cuộc
Mới lạ gì đâu một lối mòn

HÀ THÚC SINH
Tháng 3.2018