Tuesday, March 20, 2018

482. Tranh ANN PHONG: HOA SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGƯỜI Mixed media with acrylic, 20" x 20", 2018


Tranh
ANN PHONG

HOA SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGƯỜI
Mixed media with acrylic, 20" x 20", 2018