Thursday, March 29, 2018

499. Tramh TRƯƠNG THỊ THỊNH Magnolia trước cơn mưa, sơn dầu trên bố, 30"x24", thực hiện năm 2014


Tranh
Trương Thị Thịnh

Magnolia trước cơn mưa, sơn dầu trên bố, 30"x24", thực hiện năm 2014