Tuesday, March 6, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : PHẾ TÍCH CỦA ẢO ẢNH Thơ Trịnh Y Thư Văn Học Press xb lần thứ nhất 2017

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

PHẾ TÍCH
CỦA ẢO ẢNH
Thơ Trịnh Y ThưVăn Học Press xuất bản lần thứ nhất 2017
Tranh bìa: 
“Cổng Vườn Xưa” của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần
Phụ bản: 
Thái Tuấn, Đinh Cường, Nguyên Khai, Hoàng Xuân Sơn
Ký họa chân dung & thiết kế bìa: Ái Lan

Trình bày: Lê Giang Trần
Trịnh Y Thư là một tác giả có nhiều đóng góp ở nhiều lĩnh vực
trong việc hình thành và phát triển dòng văn học hải ngoại sau 1975.
 •
Muốn có sách, vui lòng liên lạc trực tiếp với tác giả:
trinhythu2000@yahoo.com.
Hoặc mua qua amazon.com