Friday, March 9, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: tuyển thơ (gửi) em, mùa xuân sơ sinh - 24 bài thơ-xuôi của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước


Trân trọng giới thiệu
tuyển thơ 
(gửi) em, mùa xuân sơ sinh
24 bài thơ-xuôi
của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước


Văn Học Press xuất bản, Xuân 2018
Tranh bìa: Sương mù @ Nguyên Khai
Giá bán $12.00
Tìm mua trên Amazon. Xin truy cập vào đường dẫn sau:
https://www.amazon.com/dp/1985800381/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520384899&sr=8-1&keywords=nguyen+hoa+truoc

* * *
24 bài thơ-xuôi của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước là một cuộc du hành chữ nghĩa đầy kì thú, bởi nơi đây, một cách thong dong như không hề quan tâm đến bất cứ một chủ ý nào, nhà thơ đã đẩy chữ nghĩa thơ ca Việt đến một biên vực mới. Tinh tuyền và lạ lùng. Đọc thơ-xuôi Nguyễn-hòa-Trước, chúng ta khó có thể đoán biết ý nghĩa và cảm xúc đi về đâu. Chữ nghĩa cứ chiêng chao như bay nhảy trên ghềnh thác. Có thể tung tỏa lên trời xanh mà cũng có thể bị cuốn theo dòng thác lũ. Đừng chờ đợi một tín hiệu giải mã bản ngã, bản nguyên, bản thể hay bất cứ điều gì khác trong cuộc nhân sinh mà cứ xem đó là những câu nói trữ tình về cái gì mong manh và nguyên sơ nhất, bởi nhà thơ có muốn gửi gấm đến chúng ta điều gì khác ngoài một mùa xuân sơ sinh đâu?
– Trịnh Y Thư

       Vmail: +1-949-981-3978
       Email:vanhocpress@gmail.com   
       Facebook: Van Hoc Press