Saturday, April 7, 2018

513. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa hoa anh đào


tranh
đinh trường chinh

Mùa hoa anh đào, sơn dầu trên bố, đinh trường chinh