Wednesday, April 11, 2018

520. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Cuối mùa hoa anh đào


tranh
đinh trường chinh


Cuối mùa hoa anh đào, sơn dầu trên giấy, đinh trường chinh