Sunday, April 29, 2018

548. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Tháng Tư

Photo courtesy of wbur,org


tháng tư
tôi không có gì để mất
tôi không có tuổi trẻ thơ mộng ở Sài Gòn
không có những sáng ngồi Brodard
chiều La Pagode
không Đêm Màu Hồng
không cả Tự Do
tôi không có chiều Duy Tân bóng mát
không ly chanh đường uống ngọt môi em .

tháng tư 
tôi không có gì để nuối
không bài thơ nào trong cặp sách
đứng trước Gia Long
không Thái Thanh nghìn trùng xa cách
không Thanh Thuý rơi lệ vũ trường
không nghe Bích Chiêu nối dài đại lộ
không ngày-xưa-Hoàng-Thị
không có ai để gọi nhau bằng cưng .

tháng tư
tôi có gì đâu 
ngoài đôi dép nhựa đứt quai
đứng nhìn đoàn người áo xanh nón cối
hát ca trên chiếc xe tải đi qua nhà
tay phất cao lá cờ ba màu đỏ, vàng, xanh.
và tôi có một buổi sáng 
đứng nhìn ngàn ngàn cuốn sách
bị ném trong đám lửa sau vườn
vài trăm bức tranh của Bố
chặt ra làm củi nấu cơm
những chiếc áo dài hoa 
và nhiều đôi giày gót cao của Mẹ 
vất vãi đầy sàn .

tháng tư
tôi chỉ có một buổi trưa
đi học về
tông cửa chạy vào 
khựng thấy những người lạ mặt 
đang ngồi trong phòng khách nhà
vỏ chuối vất dưới chân
và họ rót chè
bằng ấm trà cổ Bà Nội để lại
mời Bố Mẹ tôi uống 
rất vô tư . 

tháng tư 
ngoài một thành phố 
vừa mất tên
tôi có gì để mất ?

đinh trường chinh