Tuesday, May 15, 2018

584. Tranh TRƯƠNG VŨ Hoa súng ở Longwood Gardens, sơn dầu trên bố, 24"x20", thực hiện năm 2013


Tranh
TRƯƠNG VŨ

 Hoa súng ở Longwood Gardens, sơn dầu trên bố, 24"x20", thực hiện năm 2013