Sunday, May 20, 2018

597. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Đêm thao thức

Ảnh: Google image


Đi không ai đưa,
Về không người đón;
Đêm nằm nghe dế gọi
Nôn nao…

Có ánh sao trời thấp thoáng,
Ngỡ ai bên cửa nhìn vào….

Ngọn gió ngông nghênh,
Đâu từ kỷ trước,
Lúc Mẹ sinh mình,
Cha nhốt nó ngoài song…
Thổi suốt vào đời,
Thổi đau sông núi…
Bụi cát nhập nhòe
Không tìm được mắt xanh….

Ô kìa!
Vàng lạnh một vầng trăng,
Cho dẫu là trăng khuyết,
Lồng lộng bóng người…
Thiên cổ
           Mài gươm….
             
Lê Phương Nguyên       
Điền trang Lộc Xuân, 21/8/2005