Thursday, May 31, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: Thơ Trần Yên Hòa và Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


SÁCH MỚI NHẬN ĐƯỢC

TRẦN YÊN HÒA
HƠN NĂM MƯƠI LĂM NĂM THƠ

Tuyển tập thơ Trần Yên HòaBìa: Uyên Nguyên
Kỹ thuật: Trần Yên Hòa
352 trang, nhà xuất bản Bạn Văn Nghệ, 2018
Liên lạc với tác giả: tran_hao47@yahoo.com
Sách có bán trên amazon.com, giá 20 USD


TẢN VĂN THI
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


Tựa: Tô Đăng Khoa
Bạt: Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư, Trịnh Y Thư
Tranh bìa: Đinh Trường Chinh
Phụ bản: Đinh Cường, Nguyễn Khiết Minh, Duyên, Huyền Chiêu
Ảnh tác giả: Lê Quý Sơn
Thiết kế bìa và dàn trang: Lê Giang Trần
208 trang, Văn Học Press xuất bản, 2018
Liên lạc với tác giả: khanhnguyenm@yahoo.com
Sách có bán trên amazon.com, giá 15 USD
*
Xin cám ơn các tác giả & nhà xuất bản và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.