Monday, June 4, 2018

617. Thơ LÊ VĂN TRUNG 1.Về Xưa 2.Những Dòng Sông Tôi Và Em

Thung lũng Fox, March 2018, photoby Phạm Cao Hoàng 

Về Xưa

Tôi về tìm lại vầng trăng
Thuở chưa mười sáu, thuở rằm chưa in
Thuở hồn xanh biếc hoa niên
Thuở hoa hàm tiếu sắc hương ẩn chìm
Thuở tình như một màn sương
Trắng rơi từng giọt rất buồn trong thơ

Tôi về tìm lại màu xưa
Con đường đi học vàng trưa tím chiều
Gió hồn tôi cũng vàng theo
Tà mây lụa mỏng vờn bay ngõ về
Con đường có rất nhiều mây
Con đường có lá rắc đầy áo hoa

Tôi về tìm lại tôi xưa
Sầu nghìn năm thổi chưa vừa lòng nhau.


Những Dòng Sông Tôi Và Em

Dòng sông nào chảy qua tôi
Là dòng sông chảy ngậm ngùi trong thơ
Bóng tôi và bóng con đò
Bóng trăng lạnh phía mịt mờ bóng chim

Dòng sông nào chảy qua em
Là dòng sông của nhớ quên chập chùng
Bóng em và bóng mây buồn
Cứ trôi phiền muộn qua hồn sông trôi

Những dòng sông chảy qua tôi
Chở vao ảo vọng qua đời tàn phai
Hoang vu lau sậy hao gầy
Có nghe sóng gọi bên này bờ quên

Nhữn dòng sông chảy qua em
Chở vao bèo bọt nổi chìm đời nhau

Sông ơi sông chảy về đâu
Mà chưa qua hết bể dâu cuộc tình

LÊ VĂN TRUNG