Sunday, June 10, 2018

622. ĐINH CƯỜNG Nằm bệnh đọc thơ Nguyễn Dương Quang

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017


Nằm bệnh đọc tập thơ
nguyễn dương quang
phạm cao hoàng mới gởi [1]
thấy lại cả lứa tuổi mình

thời 1962 làm thơ tình
rất điệu. Em đi phất uyển
hoa vườn ngự. Dáng liễu
in dài trải lối xa ...

cho đến khi bắt gặp được người yêu :

Ta gặp em như đi đầu xuống đất
Phút vô thường đảo lộn triệu đường gân
Vứt kinh nghiệm nửa cuộc đời với bóng
Ta đổi đời, không một chút phân vân

và một thời lính tráng
và những ngày tù cộng sản

như bao nhiêu bè bạn :
Cải tạo về lên non phát rẫy
Vợ lo phe phẩy, ta tiều phu
...Gió động vách lều đêm chợt nhớ
Bạn tù xa lán trại âm u

và còn gì đẹp hơn Dran, ngày về :
Tôi yêu Dran hơn yêu tôi, Dran làm sao biết được!
Tôi là giọt sương Dran sớm, giọt sương Dran chiều

đọc nguyễn dương quang thấy cả khung trời Đà Lạt
nhưng anh không quên dòng máu mặn biển xa
Kẻ du cư gác đời mình trên đỉnh núi
Nhưng trong anh vẫn là dòng máu mặn biển xa
nơi anh có những người bạn thiết :
Nguyễn Bắc Sơn, Từ Thế Mộng, Phạm Cao Hoàng

và tôi đã gặp người thi sĩ ấy mới năm ngoái  
mắt long lanh không biết khóc hay cười
anh ôm đàn và hát rất say
mới thấy: Ta, kẻ suốt đời mơ với mộng

và tôi thấy anh là người nghệ sĩ chính thống
lại thêm quý mến anh vì anh là Đà Lạt là Dran
là người viết về mẹ với tôi là anh hùng ...

ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
Virginia, January 2, 2015
[1] nguyễn dương quang – đêm ôm đàn uống rượu một mình
Thư Ấn Quán – Hoa Kỳ,  2015