Monday, June 11, 2018

626. Dự luật 3 đặc khu, dự luật An ninh mạng và sự kiện Bình Thuận

Dự luật 3 đặc khu,
dự luật an ninh mạng
và sự kiện Bình Thuận
1.
Nguồn: BBC TiẾNG VIỆT (11.6.2018)
Bấm vào ảnh dưới đây để xem:


2.
Nguồn: BBC TiẾNG VIỆT (7.6.2018)
Bấm vào ảnh dưới đây để xem: