Wednesday, July 11, 2018

667. Một điệu múa dân gian của người Croatia


CROATIA


Croatia là một nước ở Đông Âu.
Diện tích tương đương một phần sáu diện tích Việt Nam.
Dân số hơn bốn triệu người.
Thu nhập bình quân đầu người: 22880 dollars/năm.

Bấm vào ảnh dưới đây để xem một điệu múa dân gian
của người Croatia.