Sunday, July 15, 2018

671. CỘNG HÒA PHÁP

CỘNG HÒA PHÁP


Pháp là một nước ở Tây Âu.
Diện tích 643801 km vuông.
Dân số gần 70 triệu người.
Thu nhập bình quân đầu người: 42380 dollars/năm.

Bấm vào ảnh dưới đây nghe
Jean-François Michael trình bày ca khúc 
Si l' amour existe encore