Tuesday, July 17, 2018

677. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : TRUYỆN & TẠP GHI CỰC NGẮN - Tác giả: Nguyễn Âu Hồng


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

TRUYỆN & TẠP GHI CỰC NGẮN
Tác giả: Nguyễn Âu Hồng


Trình bày bìa và in ấn: Trần Hoài Thư
Dàn trang: Nguyễn Âu Hồng
Biên tập: Trần Thị Nguyệt Mai
176 trang, nxb Thư Ấn Quán (Hoa Kỳ), 2018
Ấn phí 15 USD (Ngoài Mỹ thêm 5 USD cước phí)

Một cuốn sách rất hay, rất đáng đọc.

Liên lạc với tác giả:
nguyenauhong@yahoo.com