Friday, July 20, 2018

683. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : TRUYỆN & KÝ Tác giả: Phạm Văn Nhàn


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

TRUYỆN & KÝ
Tác giả: Phạm Văn Nhàn


Kỹ thuật in ấn: Trần Hoài Thư
Dàn trang: Phạm Văn Nhàn
Ảnh bìa: Tô Thẩm Huy
408 trang, nxb Thư Ấn Quán (Hoa Kỳ), tháng 7.2018

Liên lạc với tác giả:
phamvannhan1942@yahoo.com

“Được chính tay mình thực hiện một cuốn sách
cho người bạn sau nửa thế kỷ quen thân và 18
năm đồng hành cùng với tạp chí TQBT là cả một
niềm vui to lớn… Và cũng để chứng tỏ, với văn
chương, “Phạm Văn Nhàn vẫn còn mãi đam mê”.
(Trần Hoài Thư – Thay lời mở)