Saturday, July 21, 2018

685. "DƯƠNG NEM" Ở SENEGAL


"DƯƠNG NEM"
Ở SENEGAL
Senegal là một nước ở Tây Phi.
Diện tích 196712 km vuông.
Dân số trên 10 triệu người.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức.
Thu nhập bình quân đầu người: 2480 USD/năm.

Sau 1975 người Việt chúng ta lưu lạc khắp thế giới.
Bấm vào ảnh dưới đây để xem
câu chuyện một người Việt lưu lạc ở Senegal.
(Video do Kyle Le thực hiện – Nguồn Kyle Le Dot Net))