Saturday, August 4, 2018

703. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Thà như giọt mưa


tranh
đinh trường chinh
Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
(Nguyễn Tất Nhiên)
____________________________________________

Nhân ngày NTN ra đi . 26 năm trước - 3 tháng 8 1992,
chàng, nhà thơ sầu-khổ-dịu-dàng,
đã ngủ quên không dậy trong một xe hơi cũ,
đậu dưới bóng cây trong sân chùa tại California ....

Thà như giọt mưa 1, sơn dầu đinh trường chinh

Thà như giọt mưa 2, sơn dầu đinh trường chinh