Sunday, August 12, 2018

716. ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ Sáng tác: Hoàng Thi Thơ - Ca sĩ: Đào Anh Thư


ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ:    Đào Anh Thư

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: