Tuesday, August 14, 2018

719. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Bụi hồng

Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 2015


Xa nhau, từ bao lâu
Thời gian dài khôn kể
Em là chim hải âu
Cánh giăng cùng sóng bể

Chim bay, bay về đâu
Lời xưa còn trải lụa
Cho đảo vắng bờ sâu
Cũng nồng nàn hương lúa

Con đường trưa nhạt nắng
Nhìn “mùa thu lá bay”
Ta tượng đồng yên lặng
Để phấn hương rơi đầy

Ta về xuyên gió núi
Rừng thân yêu bao quanh
Bàn chân hồng đất bụi
Trời xanh thông reo xanh

Đường ơi, em đã qua
Cành nghiêng mây nhắc nhở
Màu áo trắng hiền hòa
Bụi hồng còn thương nhớ

Bụi hồng còn lãng đãng
Lòng ta: trời một phương
Giữa cuộc đời tụ tán
Khói sương nhòa khói sương…

TRẦN HUIỀN ÂN
(1976)