Thursday, August 16, 2018

721. Thơ ĐINH CƯỜNG Bóng đổ


Đinh Cường
BÓNG ĐỔ

Đi đâu về đâu, oil on canvas,  40" x 40",  dinhcuong

Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy
( Mai Thảo )
  
Chiều đi bóng đổ dài ra trước
chút nắng mùa đông quý lạ lùng
và trăng trắng bạch trời xanh biếc
cây đã  đâm chồi muôn lá non

hoa đã vàng quanh con suối chảy
nước trong hòn cuội nhớ xưa từ
sân nhà thờ nhỏ tôi ngồi lượm
xếp thành ra được mấy ô vuông

ô vuông sau lớn tôi ngồi vẽ
sau nữa sao mà mê Chagall
thành xưa phố cũ người bay lượn
những cặp tình nhân tha thiết chưa

chiều đi bóng khuất khi trời tối
xóm lặng toàn nghe phong linh reo
mùa xuân còn lạnh bao ngày nữa
lễ hội anh đào cuối  tháng ba … [*]

Virginia, March 25-2013
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
[*] năm nay lễ hội hoa anh đào tại Washington, DC từ March 20 đến April 14, 2013