Saturday, August 18, 2018

724. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Ngày tôi trở lại miền đông

Đường làng trong xóm tôi, photo by Phạm Cao Hoàng, June 2014


ngày tôi trở lại miền đông
tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mịt mù mưa xứ người
và xin cảm tạ đất trời
đã cho em lại nụ cười hồn nhiên
đi cùng tôi, giọt sương đêm
nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ
mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa
giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn
vẫn là mây trắng ngàn năm

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 17.3.2013

CÚC HOA, GIẤC MƠ ĐÀ LẠT THỜI CHƯA BIẾT BUỒN
Đinh Cường, Virginia, 17.3.2013