Saturday, August 25, 2018

733. GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI : THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 81 • THÁNG 9.2018


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 81 • THÁNG 9.2018
Số báo kỷ niệm Thư Quán Bản Thảo tròn 17 tuổi


Ngoài phần giới thiệu nhà văn/dịch giả NGUYỄN KIM PHƯỢNG
còn có các sáng tác mới của:

PHẠM VĂN NHÀN    TRẦN HOÀI THƯ    NGUYỄN LỆ UYÊN
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ    NGUYỄN AN BÌNH    TRẦN DZẠ LỮ
TRẦN VẠN GIà   M.H. HOÀI LINH PHƯƠNG    KHUẤT ĐẨU
CÁI TRỌNG TY    CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH
LÊ VĂN TRUNG    TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
________________________________________________

Muốn có số báo này, liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com