Sunday, August 26, 2018

735. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Khi về Đông Sơn

Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, 2017


Khi gã tiều phu quay về Đông Sơn
Mây trắng giăng đầy đỉnh núi
Bạt ngàn một màu xanh cây rừng trăm tuổi
Bên cuống lá khô lạc lõng xác ve sầu!

Có tiếng hỏi mơ hồ: Người về đâu? Về đâu?
Con dốc sinh linh – Đường trưa nửa cuộc
Này suối này sông – Rì rào sóng nước
Ngọn tín phong rớt xuống đôi bờ…

Gã tiều phu nhìn tâm thức hoang sơ
“Thương bạn – thương mình – thương xứ sở”*
Thương tất cả những cuộc đời lao khổ
Chưa từng quen đã hiểu biết nhau…

(2014)
TRẦN HUIỀN ÂN
* Thơ Tường Linh