Friday, August 31, 2018

748. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : JANE EYRE Tiểu thuyết của Charlotte Brontë [1816 – 1855] bản dịch tiếng Việt: Trịnh Y Thư - HỒNG ĐĂNG TẠI AMSTERDAM Tập truyện Phan Thị Trọng Tuyến


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
JANE EYRE
Tiểu thuyết
của Charlotte Brontë [1816 – 1855]
bản dịch tiếng Việt: Trịnh Y Thư


Công ty sách Nhã Nam xuất bản, 2016
544 trang, giá bán $23.00
Nhà văn đã cầm lấy tay chúng ta, dắt chúng ta đi theo con đường của bà, bắt chúng ta phải nhìn thấy những gì bà thấy, không bao giờ rời chúng ta nửa bước hay cho phép chúng ta quên mất sự hiện diện của bà. Cuối cùng, chúng ta càng lúc càng đắm chìm trong tài năng, sự mãnh liệt, sự phẫn nộ của Charlotte Brontë.”     – Virginia Woolf [1882-1941]


HỒNG ĐĂNG
TẠI AMSTERDAM
Tập truyện
Phan Thị Trọng Tuyến


Văn Học Press xuất bản, 8/2018
Bạt © Trịnh Y Thư
Tranh bìa © Lê Tài Điển
456 trang, giá bán $23.00

Tìm mua trên Amazon.com
Search Keywords: Hong dang tai amsterdam
Hoặc bấm vào đường dẫn sau: