Monday, September 10, 2018

766. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Thư về Dĩ An Đông

Núi Nhạn Tháp (Tuy Hòa), photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 9.2017


Em cầm tay ta – những hoa đồi mồi lấm tấm
Ta cầm tay em – úa gầy mười búp Hoàng Lan
Tàu ngược xuôi qua ga còi kéo chậm
Dĩ An Đông mùa gió gọi mây ngàn

Ta thuở ấy áo xanh màu cỏ mật
Chiều loanh quanh hồn bách thảo ngẩn ngơ
Em trong trắng cô học trò chủ nhật
Yêu thần tiên và chữ nghĩa dại khờ

Ta mải nói về chim bay cá lượn
Con hổ nằm mơ thác suối non cao
Em thánh thiện nửa nụ cười mộng tưởng
Ta ba hoa như một chú chào mào

Rồi lạc mất em ta tr nên trầm mặc
Bát mồ hôi cháy khét miếng cơm đời
Ngùn ngụt lửa và mưa dầm nắng gắt
Tờ thư xưa mòn dấu xếp dần rơi

Tạ ơn lòng hôm nay còn gặp lại
Nói năng chi bóng đã ngã ven đồng
Giữa im lặng là muôn ngàn khả ái
Tiếng thì tầm ai nhắc... Dĩ An Đông

TRẦN HUIỀN ÂN